Como se fixo o primeiro alfabeto RUDYARD KIPLING. Traducido e adaptado por Xesús Constela

220 x 340 px

420 x 648 px

1200 x 1800 px (300ppi)